Bugün, 30.11.2022

Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi Hk Duyuru


İşlemlerin daha hızlı ilerlemesi için;

1- Dilekçe ekinde İmza sirküleri fotokopisi eklenmesi gereklidir.

2- İmza sirküleri bulunmayanların şahsen Ticaret Sicil Müdürlüğüne kimlikleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Dilekçenin kaşeli olması gerekmektedir.

4- Daha önceden alınan seçim yetki belgesinin değiştirilmesi talep edildiğinde; Düzenlenen yetki belgesinin aslı veya yeni düzenlenecek belge talep gerekçesi belirtilmesi gerekmektedir.

5- Seçim yetki belgeleri seçim tarihinden 90 gün öncesine kadar kullanılabilmektedir. Bu sebeple seçim tarihinden önce belgeler alınabilir.

Sitemiz Dökümanlar Kısmı Seçim sekmesinden dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz