Dernekler, Vakıf ve İktisadi İşletmeler
KAYIT İŞLEMLERİ
    Dilekçe
    Taahhütname
    Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
    Dilekçe

TERK İŞLEMLERİ
    Dilekçe
Gerçek Kişi Kayıt

-Gerçek Kişi  Kuruluş işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan:
1- Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘’Gerçek kişi kayıt’’ bölümüne tıkladıktan sonra AFYON  ili ve İlçeyi seçerek ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
2-Gerekli bilgiler girildikten sonra nace kodunu da üst tarafta bulunan bölümden seçmeniz gerekmektedir ve sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen ONAY NUMARASI ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.
3- Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak   gözükmektedir. Sistem Üzerinde başvuru kontrolü başvuru zamanına göre  sıralanıyor olup  Müdürlüğümüzün kontrolünü beklemeniz gerekmektedir.
4- a-)Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde yukarıda yer alan gerekli evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
b-)Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.
Yararlı Bilgiler:
-Şirketin amaç ve konusunda  vergi dairesindeki mükellefiyet kaydında yazan konular sırasıyla ve harfiyen  yazmak zorundadır. 
-Adres Bölümünü Serbest Metin’den girmeniz adresin doğruluğu açısından daha yararlı olacaktır.
-Mükellefiyet kaydında birden fazla faaliyeti bulunan işletmeler sadece 1 nace kodu seçecek olup, ana faaliyetinizin bulunduğu  nace kodunu seçmeniz gerekmektedir.
- Mersise başvuru esnasında yazılan unvan, adres ve faaliyet konusu gibi bilgilerin noterden hazırlatılan tescil talepnamesi ile bire bir aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.
- Nace kodu girerken 11.22.33  şeklinde noktalama yapılacaktır.

Dilekçe
Taahhütname
Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ 
   Dilekçe
   Taahhütname

TERK İŞLEMLERİ 
   Dilekçe
   Vergi Dairesi Terk Dilekçesi

VEFAT İŞLEMLERİ
   Dilekçe
Kooperatif Kayıt İşlemleri

- Mersis Başvurusu
- Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Takım Evrakları

KAYIT İŞLEMLERİ
    Dilekçe
    Taahhütname
    Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
    Kooperatif  Bloke Mektubu

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
    Dilekçe
    Taahhütname

TASFİYEYE GİRİŞ
    Dilekçe

GENEL KURUL
    Dilekçe

TERK İŞLEMLERİ 
    Dilekçe

MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ
    Dilekçe
    Ticaret Sicili Belge Talep Dilekçesi

Tüzel Kişi Kayıt (Anonim Şirket)

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
Şirketin potansiyel vergi numarası kuruluş işlemleri esnasında mutlaka müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. İbraz edilmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Şirket Kuruluş işlemleri 
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan;
1- Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘’limited şirket kurmak için tıklayınız’’ bölümüne tıkladıktan sonra AFYON  ili ve Şirketin bağlı bulunduğu İlçeyi seçerek ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
2-Gerekli bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen talep numarası ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.(Talep Numarasını Not almanız gerekir)
3-Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak gözükmektedir. 
4- a-) Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde (Başvuru TSM'de Onay Bekliyor) gerekli evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
b-) Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.
Yararlı Bilgiler:
Ünlem işaretli bölümler harici ,ana sözleşme maddelerinde değişiklik yapılmaması başvurunun kabulü açısından daha kolaylık sağlayacaktır.
 Nace kodu girerken 11.22.33  şeklinde noktalama yapılacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR
Dilekçe
Anasözleşme (3 Adet)
İmza Tescil Talepnamesi (2 Adet)
Şirket Sermayesinin 1/4'ünün Bloke Edildiğine Dair Banka Bloke Yazısı ve Dekontu
Taahhütname
Kurucular Beyanı
Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)
Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Oda Kaydı İçin Gereklidir)
Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Ortakların İkametgah Sureti
Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti
Şirkete Dışarıdan Müdür Atanması Durumunda Dışarıdan Atanan Müdürün İmzaladığı Görevi Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyan Yazısı
Tüzel Ortak Bulunması Durumunda Tüzel Kişiliğin Kurulacak Şirkete İştiraki İle İlgili Almış Olduğu İştirak Kararı (İştirak kararında tüzel kişiliğin iştirak ettiği firma unvanı ile açıkça belirtilecek ve kurulacak olan firmaya iştirak eden tüzel kişiliği kimlerin temsil edeceği T.C.No ve İkametgahları ile beraber yazılacaktır. Eğer ortak olan tüzel kişi aynı zamanda şirkete yetkili olarak atanacaksa sadece bir temsilci görevlendirilebilir)
Şirkete ayni sermaye konulması durumunda ayni kıymetlerin değer tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu
Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Not: 1- TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
Not: 2- TTK 624/1 gereği şirkete birden fazla müdür seçilmesi durumunda bunlarda birisinin ortak olup olmadığına bakılmaksızın "müdürler kurulu başkanı" olarak seçilmesi ve mersis'te görev kısmında ilgili ifadenin seçilmesi gereklidir.

ŞİRKET KURULUŞU MATBU EVRAK ÖRNEKLERİ
   Dilekçe
   Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
   Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
   Şirket Kuruluş Bildirim Formu
   Kurucular Beyan

OLAĞAN GENEL KURUL İŞLEMLERİ

Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
Genel Kurul Gündem Kararı
Genel Kurul İçin Çağrı Yapılmışsa Çağrı Listesi ve Gazete İlanı
Hazirun Cetveli 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı-2 Adet Asıl)
Yönetim Kurulu Seçimi Var İse Yönetim Kurulu Görevlendirme ve Yetki Kararı (Noter Onaylı 2 Adet Asıl)
Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Var İse Yetkililere Ait İmza Tescil Beyannameleri (Noterden 2 Adet Şirket Unvanı Altına)
Bakanlık Temsilci Raporu (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
Bakanlık Temsilci Görevlendirme Yazısı (Temsilci Katılmış İse İstenecek)
Faaliyet Raporu
Bilanço
Gelir Tablosu


Anasözleşme Değişikliği Olması Durumunda;
İçeriği Değişen Maddelere İlişkin Tadil Tasarısı 
Sözleşme Değişikliği Sermaye Artışı İle İlgili İse; 
Eski Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporu (raporda sermayenin özvarlık içerisinde korunduğu ve bilançoda sermayeye ilave edilecek başka herhangi bir varlık bulunmadığı belirtilecek)
Mali Müşavire ait Oda Faaliyet Belgesi Aslı,
Nakdi arttırım yapılması durumunda artışı yapılan miktarın 1/4'ünün bankaya bloke edildiğine dair bloke mektubu ve dekontu
Ayni Sermaye Tahsisi Varsa Mahkeme Kararı Ve Bilirkişi Raporu, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
Sermaye arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı
Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet),
Tadil Tasarısı Unvan Değişikliği İle İlgili İse; 
Şirket Müdür/Müdürlerinin Yeni Unvan Altına Atılmış İmza Beyanı (2 Adet)

    Taahhütname
    İştirak Pay Cetveli (Sermaye Arttırımı İse)

ŞUBE İŞLEMLERİ

ŞUBE YENİ KAYIT

Şirket Şube Kuruluş işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan;
1-Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘Sicil müdürlüğümüz sınırları içerisinde bir Şube açmak istiyorsanız Tıklayınız’’bölümüne tıkladıktan sonra Şirketin Merkezini sistem üzerinden sorgulayarak bulduktan sonra ‘Şubenin açılacağı Firmayı Seçiniz ‘ bölümüne tıklayarak  AFYON  ili ve Şirketin bağlı bulunduğu İlçeyi seçerek ‘kuruluşu başlat’ tıklamanız  ve gelen sayfada ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
2-Gerekli bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen talep numarası ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.
3- Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak   gözükmektedir. Sistem Üzerinde başvuru kontrolü başvuru zamanına göre  sıralanıyor olup  Müdürlüğümüzün kontrolünü beklemeniz gerekmektedir.
4- a-) Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde (Başvuru TSM'de Onay Bekliyor) gerekli evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
b-) Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.
Yararlı Bilgiler:
1-Şirketin amaç ve konusunda  ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILI İŞLER yazmanız yeterlidir.
2-Şirket Merkez Adresi Bölümünü serbest metinden girmeniz ve en az bir telefon numarası girmeniz gerekmektedir. (telefon numar
3-Şube idaresi bölümünde yetki şekli-Şube işlerine özgü ibaresi seçilmesi zorunludur.
4-Nace kodu girerken şubenin yapacağı ana faaliyet konusu ile ilgili nace kodu girilmeli ve 11.22.33  şeklinde noktalama yapılmalıdır.
    
ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Hitaben ayrı ayrı)
 • Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi (Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi)
 • Merkez Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120. Maddesine Göre Belge ve Tasdikli Dosya sureti
 • Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar (2 Adet)
 • Şube Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış İmza Beyanı (2 Adet),
 • Şube Müdürünün Nüfus Cüzdan Sureti
 • Şube Müdürünün İkametgah Belgesi
 • Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname

    Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
    Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
    Karar Örneği

ŞUBE TERK 
    Dilekçe
    Karar Örneği

MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ (Başka Bir İlden DİNAR'a Nakil)

Nakil yapılması istenilen firmanın yetkilisine ait elektronik imza ile www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden nakil işlemi başlatıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Hitaben ayrı ayrı)
 • Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi,
 • Merkez Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.Maddesine Göre Belge ve  Tasdikli Dosya Sureti
 • Merkez Nakli İle İlgili Noter Onaylı Karar Sureti (Karar Anasözleşmenin Adresle İlgili Maddesinin Tadili Şeklinde Yazılacak) (2 Adet)
 • Yeni Atananan şirket müdürü var ,ise Şirket Ünvanı Altına Atılmış Noterden İmza Beyanı (2 Adet),
 • Ortakların Noter veya Muhtardan Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti(2 Adet),
 • Ortakların Muhtardan Fotoğraflı İkametgah Belgesi(2 Adet),
 • Ortakların Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname
       Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
    Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
  

Görev Bölümü Yetki Kararı / İstifa (Tüzel Kişi Temsilcileri İçin)
    Dilekçe
    Karar Örneği
    Tüzel kişilik görev kabul beyanı
    Temsilci görevlendirme kararı
Tüzel Kişi Kayıt (Limited Şirket)

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
Şirketin potansiyel vergi numarası kuruluş işlemleri esnasında mutlaka müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. İbraz edilmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Şirket Kuruluş işlemleri 
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan;
1- Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘’limited şirket kurmak için tıklayınız’’ bölümüne tıkladıktan sonra AFYON ili ve Şirketin bağlı bulunduğu İlçeyi seçerek ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
2-Gerekli bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen talep numarası ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.(Talep Numarasını Not almanız gerekir)
3-Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak gözükmektedir. 
4- a-) Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde (Başvuru TSM'de Onay Bekliyor) gerekli evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
b-) Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.
Yararlı Bilgiler:
Ünlem işaretli bölümler harici ,ana sözleşme maddelerinde değişiklik yapılmaması başvurunun kabulü açısından daha kolaylık sağlayacaktır.
 Nace kodu girerken 11.22.33  şeklinde noktalama yapılacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR
Dilekçe
Anasözleşme (3 Adet)
İmza Tescil Talepnamesi (2 Adet)
Şirket Sermayesinin 1/4'ünün Bloke Edildiğine Dair Banka Bloke Yazısı ve Dekontu
Taahhütname
Kurucular Beyanı
Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)
Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Oda Kaydı İçin Gereklidir)
Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Ortakların İkametgah Sureti
Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti
Şirkete Dışarıdan Müdür Atanması Durumunda Dışarıdan Atanan Müdürün İmzaladığı Görevi Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyan Yazısı
Tüzel Ortak Bulunması Durumunda Tüzel Kişiliğin Kurulacak Şirkete İştiraki İle İlgili Almış Olduğu İştirak Kararı (İştirak kararında tüzel kişiliğin iştirak ettiği firma unvanı ile açıkça belirtilecek ve kurulacak olan firmaya iştirak eden tüzel kişiliği kimlerin temsil edeceği T.C.No ve İkametgahları ile beraber yazılacaktır. Eğer ortak olan tüzel kişi aynı zamanda şirkete yetkili olarak atanacaksa sadece bir temsilci görevlendirilebilir)
Şirkete ayni sermaye konulması durumunda ayni kıymetlerin değer tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu
Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Not: 1- TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
Not: 2- TTK 624/1 gereği şirkete birden fazla müdür seçilmesi durumunda bunlarda birisinin ortak olup olmadığına bakılmaksızın "müdürler kurulu başkanı" olarak seçilmesi ve mersis'te görev kısmında ilgili ifadenin seçilmesi gereklidir.

ŞİRKET KURULUŞU MATBU EVRAK ÖRNEKLERİ
   Dilekçe
   Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
   Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
   Şirket Kuruluş Bildirim Formu
   Kurucular Beyanı

GENEL KURUL İŞLEMLERİ
 Tüm ortakların katılımı durumunda yapılacak yıllık olağan genel kurullarda aşağıdaki evraklar hazırlanarak tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.
OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE YAPILAN HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (2 Adet)
• Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile defterin noter onayına ait ilk sayfasının fotokopisi 
• Yeni ortak giriş var ise ortağın ikametgah, nüfus sureti (1 adet Asıl)
• Kararda yeni bir müdür seçimi var ise müdüre ait tescil talepnamesi (2 Adet asıl)
• Faaliyet Raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli 
• Çıkan ortak müdürse ve müdürlüğü devam etmeyecekse kararda temsil ve ilzam yetkisinin sona erdiği belirtilmesi gerekmektedir. ( Hisselerini tamamen devrederek ortaklıktan ayrılan ………………….’nın müdürlük yetkisinin iptal edilerek temsil ve ilzam yetkisinin sonlandırılmasına şeklinde karara yazılmalıdır.)

OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE YAPILAN VERASETEN HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• 
Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Ortaklar pay defteri ilgili sayfası ile defterin noter onayına ait ilk sayfasının fotokopisi 
• Yeni ortak giriş var ise ortağın ikametgah, nüfus sureti ( 1 adet Asıl )
• Kararda yeni bir müdür seçimi var ise müdüre ait tescil talepnamesi ( 2 Adet asıl )
• Mirasçılık belgesi aslı veya noter onaylı örneği (1 Adet)
• Faaliyet Raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli

OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE MÜDÜR ATAMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Müdürün tescil talepnamesi veya şirket unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi (2 adet asıl )
• Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı görev kabul beyanı. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
• Müdürün ortaklar dışından atanması halinde müdüre ait ikametgah ve nüfus sureti ( 1 adet asıl )
• Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ temsilci kararının noter onaylı örneği 
• Faaliyet Raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli 
• Şirket Ortaklarından en az biri müdür olarak atanmalıdır.
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 624. Maddesine istinaden Eğer iki müdür varsa müdürlerden birisi müdürler kurulu başkanı olarak seçilmelidir.
OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Ana sözleşmenin değişen maddesinin eski ve yeni şeklinin yer aldığı tadil tasarısı ( 3 Adet Islak İmzalı )
• Taahhütname
• Faaliyet raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli

OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Ana sözleşmenin değişen maddesinin eski ve yeni şeklinin yer aldığı tadil tasarısı ( 3 Adet Islak İmzalı )
•  Önceki sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı, (Artırım durumuna göre ek rapor istenebilir)
• Sermaye artırımına ilişkin Müdürler beyanı
• Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin banka bloke makbuzu ve bankadan alınan açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
• Faaliyet raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli 
• Sermaye arttırımına ilişkin müdürler beyanı
• Ayni sermaye artırımına ilişkin ise: 
      o Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
      o Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
      o Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE TASFİYE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl)
• Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi veya tescil talepnamesi (2 adet asıl)
• Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı, 
• İkametgah ve nüfus suretleri (1 adet asıl)
• Faaliyet Raporu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli

OLAĞAN GENEL KURUL İLE BİRLİKTE SON TASFİYE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
• Genel Kurul Gündem Kararı 
• Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı-2 Adet Asıl )
• Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır)
• Faaliyet Raporu
• Tasfiye sonu Bilançosu
• Gelir Tablosu
• Hazirun Cetveli 
• Şirket ortaklarına ait işten ayrılış bildirgesi
Notlar: 
1. Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar genel kurulu  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
2. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir
3. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.
İki veya daha fazla işlemin aynı anda tescil ettirilmek istenmesi durumunda, ilgili işlemler tek bir genel kurul tutanağında yer alacak şekilde düzenlenerek ve buna göre gündem maddeleri belirlenerek yapılabilecektir.

 


ŞUBE İŞLEMLERİ

ŞUBE YENİ KAYIT
Şirket Şube Kuruluş işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden yapılacak olup Kullanıcı kayıt işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak sağ bölümde bulunan;
1-Mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’yeni şirket kuruluş İşlemleri’’- ‘Sicil müdürlüğümüz sınırları içerisinde bir Şube açmak istiyorsanız Tıklayınız’’bölümüne tıkladıktan sonra Şirketin Merkezini sistem üzerinden sorgulayarak bulduktan sonra ‘Şubenin açılacağı Firmayı Seçiniz ‘ bölümüne tıklayarak  AFYON  ili ve Şirketin bağlı bulunduğu İlçeyi seçerek ‘kuruluşu başlat’ tıklamanız  ve gelen sayfada ünlem işareti olan yerleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
2-Gerekli bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan sırasıyla‘’başvuru hazırla’’ ve ‘’onaya gönder’’ e tıklayarak verilen talep numarası ile başvurunuz Sicil Müdürlüğümüzün sistemine gönderilmiş olacaktır.
3- Başvurunuzu yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan mersis işlemler bölümünden sırasıyla ‘’Devam eden başvurularım’’-‘’Detay’’ bölümünden sicil müdürlüğümüzün onayını ya da reddini kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemimize düşen başvurular Tarafınızdan ‘’Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor’’ ibaresi yazılı olarak   gözükmektedir. Sistem Üzerinde başvuru kontrolü başvuru zamanına göre  sıralanıyor olup  Müdürlüğümüzün kontrolünü beklemeniz gerekmektedir.
4- a-) Başvurunuza ön onay verdiğimiz takdirde (Başvuru TSM'de Onay Bekliyor) gerekli evrak listesindeki belgelerle sicil müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
b-) Başvuru Ret edildiğinde ise detay bölümüne tıkladığınızda red nedeni bölümünden gerekli bilgiler tarafınıza açıklanmıştır. O bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir.
Yararlı Bilgiler:
1-Şirketin amaç ve konusunda  ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILI İŞLER yazmanız yeterlidir.
2-Şirket Merkez Adresi Bölümünü serbest metinden girmeniz ve en az bir telefon numarası girmeniz gerekmektedir. (telefon numar
3-Şube idaresi bölümünde yetki şekli-Şube işlerine özgü ibaresi seçilmesi zorunludur.
4-Nace kodu girerken şubenin yapacağı ana faaliyet konusu ile ilgili nace kodu girilmeli ve 11.22.33  şeklinde noktalama yapılmalıdır.

ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Hitaben ayrı ayrı)
 • Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi (Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi)
 • Merkez Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120. Maddesine Göre Belge ve Tasdikli Dosya sureti
 • Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar (2 Adet)
 • Şube Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış İmza Beyanı (2 Adet),
 • Şube Müdürünün Nüfus Cüzdan Sureti
 • Şube Müdürünün İkametgah Belgesi
 • Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname

   Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
   
Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
   
Karar Örneği

ŞUBE TERK 

 • Dilekçe
 • Karar

Karar Örneği

MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ (Başka Bir İlden Yalova'ya Nakil)
Nakil yapılması istenilen firmanın yetkilisine ait elektronik imza ile www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden nakil işlemi başlatıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Hitaben ayrı ayrı)
 • Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi,
 • Merkez Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.Maddesine Göre Belge ve  Tasdikli Dosya Sureti
 • Merkez Nakli İle İlgili Noter Onaylı Karar Sureti (Karar Anasözleşmenin Adresle İlgili Maddesinin Tadili Şeklinde Yazılacak) (2 Adet)
 • Yeni Atananan şirket müdürü var ,ise Şirket Ünvanı Altına Atılmış Noterden İmza Beyanı (2 Adet),
 • Ortakların  Nüfus Cüzdan Sureti(2 Adet),
 • Ortakların  İkametgah Belgesi(2 Adet),
 • Ortakların Fotoğrafı (1 Adet),
 • Taahhütname
   Taahhütname (Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur)
   
Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 
ACENTELİK İŞLEMLERİ
   
Acentelik Tescili
   
Acentelik Feshi

Ortaklık Listesi
   
Ortaklık Listesi
 
Bilgi Güncelleme Formu
   
Firma Bilgi Güncelleme Formu

Belge Talep Formu Dilekçesi ( Yetki Belgesi, 55.Madde Belgesi, 47.Madde Belgesi.....)
   
Ticaret Sicili Belge Talep Dilekçesi